Start Kontakt

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej
ul. Wąsowiczów 8, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: nowysacz@zhp.pl
KRS: 0000273492
REGON: 120415194

DANE DO FAKTUR VAT
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
31-131 Kraków ul. Karmelicka 31
NIP: 676-234-15-99

RACHUNEK BANKOWY:
Bank Pekao SA o/Nowy Sącz
72 1240 4748 1111 0000 4870 2216
(nie dotyczy wpłat na obozy i zimowiska)