Zmarł hm. Stanisław Korusiewicz

UDOSTĘPNIJ
/
152

Inżynier mechanik. Z harcerstwem był związany od lat szkolnych. Należał do wszechstronnie zaangażowanych instruktorów. Pełnił wiele funkcji instruktorskich. 

Był: 

  • Drużynowym Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu 
  • Komendantem Szczepu “Lachy” 
  • Kierownikiem Komisji Historycznej Hufca ZHP Nowy Sącz 
  • Naczelnikiem Drużyn Harcerskich w latach 1961-1978 
  • Kierownikiem Referatu Sportu i Turystyki w latach 1978-1984 
  • Członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej 

Prowadził też Pocztę Harcerską Hufca ZHP Nowy Sącz. Jest autorem “Historii harcerstwa 1911-1914″. 

Stopnie instruktorskie: pwd. L1/64; phm. L1/67; hm. L1/72