Zmarł hm. Krzysztof Klimek

UDOSTĘPNIJ
/
155

hm. Krzysztof Klimek 1949 –2020 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu.

Z harcerstwem związany od 1960 roku.

Był przybocznym i drużynowym Gromady Zuchowej “Dunajeckie Orlęta” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu.  

 

 

Pełnił funkcje instruktorskie: 

Drużynowy (1960-1968) 

Przewodniczący Hufcowej Komisji Instruktorskiej (1967-1985) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Nowosądeckiej 

Członek Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Nowy Sącz (2015-2019) 

Aktywnie włączał się w działanie Kręgu Seniorów “Szumiący Bór”.