Start Zespół Programowy

Zespół Programowy

Skład zespołu: 

– phm. Radosław Toczek (szef zespołu)
– pwd. Jakub Belski
– pwd. Ewelina Długosz
– pwd. Aneta Kaczmarczyk
– pwd. Adrian Surmański
– dh. Klemens Ogórek

Zadania zespołu:  

1. Wspomaganie działań programowych gromad i drużyn

2. Nadzór nad organizacją śródrocznych imprez Hufca

3. Wsparcie drużyn w tworzeniu rocznych Planów Pracy

4. Wsparcie metodyczne drużyn poprzez:

  • nadzór nad realizacją Planów Pracy
  • nadzór nad biwakami jednostek
  • tworzenie materiałów programowych
  • organizację roku tematycznego
  • udzielanie wskazówek dotyczących przesłanych Planów Pracy Drużyn
  • prowadzenie współzawodnictwa gromad i drużyn

5. Wsparcie w tworzeniu programów HALiZ

6. Nadzór nad materiałami programowymi Hufca

7. Współpraca z ZKK Hufca w zakresie organizacji szkoleń/warsztatów programowo-metodycznych

8. Współpraca z KSI Hufca