Start WESPRZYJ HARCERZY

WESPRZYJ HARCERZY

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ ZOSTAŃ PARTNEREM

 

Skauting na Ziemi Sądeckiej pojawiło się na wiele lat wcześniej niż w niektórych częściach przedwojennej Polski. Impulsem do powstania pierwszych drużyn skautowych był odczyt Andrzeja Małkowskiego, wygłoszony w siedzibie sądeckiego TG Sokół, 28 października 1910 roku.

Obecnie harcerstwo, czyli polski ruch społeczny i wychowawczy jest częścią światowego ruchu skautowego. Oparty jest on na służbie, samodoskonaleniu – w tym pracy nad sobą – oraz braterstwie.

Jeżeli jesteś w posiadaniu pamiątek z ostatnich 110 lat działalności harcerstwa na Ziemi Sądeckiej, zachęcamy do ich przekazania celem ekspozycji na wystawie stałej lub czasowej w Domu Harcerza w Nowym Sączu, które przed nami.