Start Program na 110!

Program na 110!

Druhny i Druhowie,

Poniżej zamieszczam zadania dotyczące obchodów 110-lecia do wykonania w każdym miesiącu.

Wrzesień – 110 w Lesie – pokażcie kreatywnie 110 w lesie, Wasze połączenie z naturą (zdjęcia na adres program@nowysacz.zhp.pl). Ci, którzy już wysłali zdjęcia, w najbliższym czasie otrzymają obiecany element układanki (mailowo).

Zadanie zakończone, wykonane przez jednostki:
2 NDWp „Płomienie”, 3 NDH „Leśni”, 4 NDH „Żar”, 4 NDWp „Płomienie”

Październik – 110 instrumentów metodycznych, zdobądźmy całym Hufcem w sumie 110 zespołowych instrumentów metodycznych (sprawności, zadania zespołowe, projekty, znaki służb), zróbcie zdjęcia wszystkim zdobytym instrumentom, opiszcie je i wyślijcie na adres mailowy

Listopad – 110 zniczy od Hufca Nowy Sącz, wspólnie rozpalmy w miejscach pamięci 110 zniczy, zawieśmy na nich karteczki okazjonalne, zróbcie zdjęcie i wyślijcie na adres mailowy

Grudzień – 110 prezentów dla …. , znajdźcie potrzebujących w swoim środowisku, wspólnie rozdajmy 110 prezentów dla wszystkich, od Sądeckich Harcerzy, zdjęcia akcji wysyłajcie na maila