Konferencja harcmistrzowska

UDOSTĘPNIJ
/
244

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP we współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich przy GK ZHP zapraszają do udziału w konferencji harcmistrzowskiej „O opiekunach prób”.

Cele konferencji:
• Podkreślenie roli opiekuna w procesie zdobywania stopni instruktorskich.
• Analiza zadań stojących przed opiekunem w całym procesie zdobywania stopnia.
• Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w pracy z opiekunami prób na różnych szczeblach organizacji.
• Wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi rolę opiekuna próby oraz członkami komisji stopni instruktorskich różnych szczebli organizacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy instruktorów w stopniu harcmistrzyni/harcmistrza oraz z otwartą próbą harcmistrzowską.

Termin konferencji: 28.03.2020 r.
Miejsce konferencji: Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź.
Koszt konferencji: 40 zł (Decyzja o dodatkowej składce zadaniowej).
W ramach wpisowego zapewniamy:
• kącik kawowy,
• obiad,
• materiały konferencyjne.
Wpłaty należy dokonać do dnia 13.03.2020 w tytule wpłaty wpisując „konferencja harcmistrzowska – imię i nazwisko uczestnika”.
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 23.03.2020 r. będzie skutkowała brakiem zwrotu wpisowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06.03.2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc na konferencje jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty wpisowego.

Po dokonaniu zgłoszenia, na adres wskazany w formularzu zostanie wysłany mail z informacją zwrotną wraz z danymi do dokonania wpłaty.

Wszelkie pytania związane z konferencją należy kierować na adres mailowy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP chksi@lodzka.zhp.pl