Kuras Kadry Kształcącej

UDOSTĘPNIJ
/
184

ZKK „Wierchy” Chorągwi Krakowskiej ZHP
zaprasza do udziału w Kursie kadry kształcącej „XII DEKADA” 2020

Kadra kursu:
hm. Patrycja Gołębiowska (SOKK 347/2016) – komendantka
hm. Mariusz Ślęzak (SOKK 348/2017)
hm. Ewa Job (SOKK 338/2017)

KKK jest przeznaczony dla instruktorów ZHP, którzy chcą zdobywać Odznaki Kadry Kształcącej ZHP. Kurs spełnia wymagania z I. poziomu mapy kompetencji (BOKK).

Zjazdy kursu:
24-26.04.2020 – chata na Grzechyni, połączony z wędrówką górską
22-24.05.2020 – Piaski-Drużków, biwak pod namiotami, od piątku rano
jesień 2020 – Kraków, zakończenie kursu

Warunki uczestnictwa:
• stopień instruktorski phm/hm lub pwd i ukończony kurs podharcmistrzowski,
• zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety aplikacyjnej,
• terminowa wpłata za udział w kursie,
• opinia komendanta macierzystego hufca.

Termin zgłoszeń: 2.04.2020

Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i treść ankiety zgłoszeniowej, instruktorzy Chorągwi Krakowskiej mają pierwszeństwo.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

Ankieta zgłoszeniowa: https://kkk12dekada.zgloszenia24.pl/

Koszt: 250 zł

Dane do przelewu:
ZHP Chorągiew Krakowska
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
Nr konta bankowego : 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007
Tytuł: KKK 2020, imię i nazwisko

Termin wpłat: (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs) 8.04.2020

Warunki ukończenia kursu:
• aktywny udział we wszystkich zajęciach,
• pozytywie oceniona postawa uczestnika kursu,
• wykonanie zadań przedkursowych i kursowych zgodnie z zaleceniami kadry kursu,
• pozytywnie ocenione wizytowane zajęcia prowadzone wg opracowanego konspektu zajęć.

W razie pytań/wątpliwości należy pisać do komendantki na maila: patrycja.golebiowska@zhp.net.pl