Start Krąg Seniora „Szumiący Bór”

Krąg Seniora „Szumiący Bór”

Teren działania: Nowy Sącz
Przewodniczący kręgu: phm. Wincenty Żygadło (wincenty.zygadło@zhp.net.pl)