Start Komenda Hufca

Komenda Hufca

Komenda hufca jest zarządem hufca jako jednostki terenowej ZHP.

Komenda hufca określa organizację i regulamin pracy komendy hufca, buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę gromad i drużyn, przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad i drużyn, podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy, wykonuje zadania określone przez władze ZHP wyższego szczebla, powołuje i rozwiązuje podstawowe jednostki organizacyjne ZHP.

Mail: komenda@nowysacz.zhp.pl

Skład

hm. Justyna Blukacz – komendantka
email: justyna.stachurska@zhp.net.pl
tel. +48 608 622 881
dyżur: wtorek 16:30 – 18:00, piątek 15:30 – 16:30

hm. Stanisław Gniady – zastępca komendantki
email: stanislaw.gniady@zhp.net.pl
tel. +48 606 681 745
dyżur: po wcześniejszym umówieniu

hm. Gabriela Kucharska – skarbnik
mail: gabriela.kucharska@zhp.net.pl
tel. +48 600 364 856
dyżur: po wcześniejszym umówieniu

hm. Robert Kubiczek – członek komendy ds. pracy z kadrą (do 10.11.2020 r., od 01.12.2020 r.)
email: robertkubiczk@zhp.net.pl
tel. +48 608 512 207
dyżur: poniedziałek 16:30 – 18:00

phm. Radosław Toczek – członek komendy ds. programu
email: radoslaw.toczek@zhp.net.pl
tel. +48 531 537 853
dyżur: po wcześniejszym umówieniu

phm. Jakub Belski – członek komendy ds. promocji i wizerunku (administrator strony internetowej oraz mediów społecznościowych)
email: jakub.belski@zhp.net.pl
tel. +48 726 282 300
dyżur: po wcześniejszym umówieniu

pwd. Adrian Surmański – członek komendy ds. kwatermistrzowskich (od 31.10.2020 r.)
email: adrian.surmanski@zhp.net.pl
tel. +48 604 429 276
dyżur: po wcześniejszym umówieniu


pwd. Bartłomiej Fila – członek komendy ds. kwatermistrzowskich (do 31.10.2020 r.)