Kiedy otwierasz swoją próbę?

UDOSTĘPNIJ
/
263

Jak zdobyć stopień instruktorski?

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. 

Każdy członek ZHP po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo wystąpić do Komisji Stopni Instruktorskich z wnioskiem o otwarcie próby. Sam wniosek jednak nie wystarczy.  

Każdy zdobywający stopień ma swojego opiekuna, który ma przynajmniej stopień podharcmistrza. Pomaga on rozpisać próbę oraz pełni rolę doradcy podczas jej trwania.  

Bycie instruktorem to ciągła służba. Wzloty, ale i upadki są nieodłączną częścią życia harcerskiego wychowawcy. Ważne, aby się nie zrażać niepowodzeniami ani nie spoczywać na laurach w trakcie dobrej passy. Instruktorzy wspierają się wzajemnie, a kiedy trzeba zwrócić komuś uwagę na jego postępowanie potrafią w sposób merytoryczny i rzeczowy wyjaśnić problem.    

Komisja jest gronem instruktorów, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem prób. W związku z posiadaniem dużej wiedzy, potrafią oni doradzać, ale i ganić za próby niewłaściwego podejścia do zaplanowanych przez realizującego próbę zadańCzłonkowie Komisji zaliczają się do elity instruktorów.  

ty, kiedy otwierasz próbę?