Informacje o jednostce

Kolejny element Planu Pracy Gromady/Drużyny to informacje, które powinny być konkretne i szczegółowe – tutaj zawarte są wszystkie informacje istotne z punktu widzenia Komendy Hufca. W załączonym szablonie zostały podzielone na 5 kategorii:

  • Historia, czyli tradycja drużyny, jak długo działa, jakie ma osiągnięcia, jakie „wydarzenia” z jej historii są warte pamiętania
  • Środowisko działania – gdzie działa drużyna, adres harcówki oraz informacje na temat ciągu wychowawczego
  • Zastępy, w tej kategorii należy po krótce opisać zastępy – ich nazwy, przedział wiekowy członków, typ zastępu oraz czy zastępy prowadzą samodzielne zbiórki
  • Kadra jednostki – informacje o drużynowym i przybocznych
  • Obrzędowość jednostki – jej nazwa, numer i bohater (o ile posiada), kolor chust i jego znaczenie oraz wszystkie inne elementy ważne z punktu widzenia obrzędowości

W przypadku korzystania z innego szablonu, należy w tym punkcie poruszyć wszystkie opisane powyżej elementy (historię, środowisko działania, informacje o zastępach i kadrze jednostki oraz obrzędowość).