Harmonogram Pracy

Poniżej zawarliśmy zasady oraz narzędzia, które warto zastosować, układając wyznaczone zadania w harmonogram. Pamiętajcie, aby po zakończeniu tego etapu planowania nie trafił on do przysłowiowej „szuflady”, a towarzyszył wam w kolejnych miesiącach. Przygotowaliśmy pomysły na zbiórki oraz zadania, które śmiało możecie przekopiować i wkleić do swoich Planów Pracy – pamiętajcie aby dostosować je do własnych potrzeb. Podzieliliśmy je na kilka kategorii, aby łatwiej było Wam odnaleźć te, których potrzebujecie.

Na tyle nielogicznym, że aż niedorzecznym błędem, jaki spotyka się niekiedy w programach pracy jednostek, jest oderwanie harmonogramu od pozostałych składowych dokumentu . Harmonogram musi ściśle wypływać z poprzednich etapów programowania pracy.

Wiedza harcerskaTechniki harcerskieObrzędowość drużynyIntegracja drużynyRozwój zainteresowańOkazjonalne - święta, rocznice itp.Historia harcerstwa/skautingu

Harcerzem być
Jakie cechy powinien posiadać harcerz, dlaczego jesteśmy harcerzami? Zapoznanie z wymaganiami próby harcerza oraz systemem stopni harcerskich.

Funkcje w ZHP
Jakie są i jak oznacza się funkcje pełnione w ZHP (sznury i suwaki), teoria i gra Jenga dostoswana do nauki sznurów i suwaków.

To zuchy, to zuchy ..?
Zabawy integrujące, zapoznanie z postaciami Olgi i Andrzeja Małkowskich. Symbolika znaczka zucha (układanie znaczka z puzzli)

Harcerstwo w skautingu
Przypomnienie postaci Baden-Powella i Małkowskiego, umiejscowienie ZHP w Ruchu Skautowym (WOSM, WAGGS)

Terenoznawstwo
Gra terenowa oparta o znaki patrolowe. Nauka posługiwania się mapą, kompasem, busolą.

Gdzie śpiew słyszysz – nauka piosenek harcerskich oraz poznawanie tradycji i zwyczajów harcerskich
Rozszyfrowują miejsce ukrycia pierwszej piosenki, każdy zastęp ma w innym miejscu, nauka tej piosenki, omówienie pierwszych obyczajów harcerskich, kolejny szyfr – kolejna piosenka, kolejne zwyczaje. Wyszukiwanie zwyczajów i tradycji, o których jest mowa w piosenkach, kolejny szyfr – kolejna piosenka i podobnie jak wcześniej. Uzupełnienie/tworzenie śpiewników harcerskich.

Gry i zabawy na śniegu
Gry i zabawy na świeżym powietrzu – jazda na sankach, lepienie bałwana, budowa igloo, wyznaczanie kierunków świata za pomocą kompasu, wyznaczanie azymutów.

Drużynowy Turniej Gier Planszowych
Ukazanie gier planszowych jako alternatywy dla gier komputerowych

Treść zakładki

Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie upominków
Harcerze rozwiązują zaszyfrowane zadania ukryte na terenie szkoły związane z punktami prawa harcerskiego. Majsterka – wykonanie laurek i bukietów kwiatów z krepiny i bibuły dla dziadków.

Dzień Myśli Braterskiej
Krótka historia skautingu, znaczenie słowa: Czuwaj! Prezentacja myśli założyciela skautingu w formie graficznej.

Coś z historii harcerstwa
Krótki zarys powstania harcerstwa, zapoznanie z sylwetkami A. Małkowskiego oraz B-P, ważne wydarzenia harcerskie

Jan Bytnar – czy mam coś w sobie z Rudego
Zapoznanie z sylwetką Rudego, Zośki i Alka. Przybliżenie wiedzy o Szarych szeregach. Gra z elementami symboliki harcerskiej i historii harcerstwa