Analiza Jednostki

Zastanów się jakie mocne i słabe strony ma Twoja drużyna. Odwołaj się do własnych obserwacji oraz spostrzeżeń kadry drużyny. Użyj arkusza analizy S.W.O.T., poniżej przedstawiamy jego wyjaśnienie oraz większość elementów analizy, które możesz wykorzystać u siebie. Śmiało wybierz elementy, które opisują kondycję Twojej drużyny i przekopiuj do swojego programu!

Silne strony (wewnątrz drużyny, pozytywne):

 • Prawo i Przyrzeczenie
  • Nowi członkowie drużyny składają Przyrzeczenie/Obietnicę w czasie 3-6 miesięcy od wstąpienia do drużyny
  • W drużynie odbywają się cykle zbiórek pierwszego miesiąca (PiP, czym jest harcerstwo)
  • Drużynowy reaguje na łamanie Prawa Harcerskiego
 • System małych grup
  • Drużyna liczy __ osób (duża liczebność)
  • Drużyna liczy __ zastępów
  • Zastępy spotykają się na własnych zbiórkach
  • Zbiórki zastępów odbywają się regularnie
  • Zastępy są zgrane (stanowią grupę przyjaciół)
  • Zastępy posiadają własną obrzędowość (na podstawie obrzędowości drużyny)
  • Zastępy pracują według własnych planów
  • Zastępowi są przeszkoleni do pełnionej funkcji
 • Uczenie w działaniu
  • Wiedza i umiejętności zdobywane są w sposób praktyczny
  • Harcerze sprawdzają wiedzę w sposób praktyczny (np. podczas gier, rajdów)
 • Stale doskonalony i stymulujący program
  • Drużyna posiada specjalność
  • Każda zbiórka łączy elementy nowe i już znane
  • Zbiórki Rady Drużyny i ZZ prowadzone są w sposób różnorodny
  • Zbiórki odbywają się na powietrzy (w miarę możliwości)
 • Instrumenty metodyczne
  • Harcerze chętnie zdobywają kolejne stopnie harcerskie
  • Harcerze chętnie zdobywają sprawności
  • Drużyna realizuje zadania zespołowe/projekty/znaki służb
  • Drużyna posiada obrzędy związane z realizacją prób
  • Zadania prób wplecione są w Program Pracy Drużyny
 • Harcerski styl
  • Członkowie drużyny są zmotywowani do pracy
  • W drużynie panuje przyjazna atmosfera
  • Członkowie drużyny znają się nawzajem
  • Składki opłacane są systematycznie
  • Drużyna jest umundurowana
  • Drużyna jest rozśpiewana
  • Drużyna posiada bohatera i systematycznie z nim pracuje
  • Drużyna posiada stronę na Facebooku
 • Kadra
  • Przyboczni są przeszkoleni do pełnionej funkcji
  • Drużynowy jest przeszkolony do pełnionej funkcji
  • W drużynie działa Rada Drużyny
  • W drużynie działa Zastęp Zastępowych
 • Drużyna na zewnątrz
  • Drużyna prowadzi akcje na rzecz społeczności lokalnej
  • Drużyna uczestniczy w życiu szkoły/parafii
  • Drużyna uczestniczy w życiu hufca
  • Drużynowy współpracuje z rodzicami
 • Inne
  • Drużyna posiada ___ (majątek drużyny)
  • Drużyna posiada harcówkę

Słabe strony (wewnątrz drużyny, negatywne):

 • Prawo i Przyrzeczenie
  • Nowi członkowie drużyny składają Przyrzeczenie/Obietnicę w czasie ponad 6 miesięcy od wstąpienia do drużyny
  • W drużynie nie odbywają się cykle zbiórek pierwszego miesiąca (PiP, czym jest harcerstwo)
  • Drużynowy nie reaguje na łamanie Prawa Harcerskiego
 • System małych grup
  • Drużyna liczy __ osób (mała liczebność)
  • Drużyna liczy __ zastępów (mała liczebność)
  • Zastępy nie spotykają się na własnych zbiórkach
  • Zbiórki zastępów nie odbywają się regularnie
  • Zastępy nie są zgrane
  • Zastępy nie posiadają własnej obrzędowości lub jest ona niezgodna z obrzędowością drużyny
  • Zastępy nie posiadają własnych planów
  • Zastępowi nie są przeszkoleni do pełnionej funkcji
 • Uczenie w działaniu
  • Wiedza i umiejętności zdobywane są w sposób wyłącznie lub w większości teoretyczny
  • Harcerze sprawdzają wiedzę w sposób teoretyczny (np. testy, nauka na pamięć itp.)
 • Stale doskonalony i stymulujący program
  • Drużyna nie posiada specjalność
  • Zbiórki są schematyczne (głównie znane, powtarzalne elementy)
  • Zbiórki Rady Drużyny i ZZ są za każdym razem takie same
  • Zbiórki odbywają się głównie w harcówce
 • Instrumenty metodyczne
  • Harcerze niechętnie zdobywają kolejne stopnie harcerskie
  • Harcerze niechętnie zdobywają sprawności
  • Drużyna nie realizuje zadań zespołowych/ projektów/ znaków służb
  • Drużyna nie posiada obrzędów związane z realizacją prób
  • Zadania prób nie są wplecione w Program Pracy Drużyny
 • Harcerski styl
  • Członkowie drużyny nie są zmotywowani do pracy
  • W drużynie nie panuje przyjazna atmosfera
  • Członkowie drużyny nie znają się nawzajem
  • Składki nie są systematycznie opłacane
  • Drużyna nie jest w pełni umundurowana
  • Drużyna nie jest rozśpiewana
  • Drużyna nie posiada bohatera lub z nim nie pracuje
  • Drużyna nie posiada strony na Facebooku
 • Kadra
  • Przyboczni nie są przeszkoleni do pełnionej funkcji
  • Drużynowy nie jest przeszkolony do pełnionej funkcji
  • W drużynie nie działa Rada Drużyny
  • W drużynie nie działa Zastęp Zastępowych
 • Drużyna na zewnątrz
  • Drużyna nie prowadzi akcji na rzecz społeczności lokalnej
  • Drużyna nie uczestniczy w życiu szkoły/parafii
  • Drużyna nie uczestniczy w życiu hufca
  • Drużynowy nie współpracuje z rodzicami
 • Inne
  • Drużyna nie posiada majątku
  • Drużyna nie posiada harcówki

Szanse (zewnętrzne, pozytywne)

 • Harcerska struktura
  • Wsparcie ze strony Hufca
  • Działanie jednostki niższej grupy wiekowej przekazująca zuchy/ harcerzy
  • Działanie jednostki wyższej grupy wiekowej, gdzie przekazujemy zuchy/harcerzy
 • Otoczenie publiczne i prywatne
  • Pozytywny stosunek dyrekcji szkoły/miasta do harcerzy – możliwość korzystania z urządzeń i infrastruktury
  • Istnienie przyjaznej prasy lokalnej
  • Możliwość uzyskania harcówki
  • Możliwość uzyskania pieniędzy od sponsorów, z grantów
 • Inne
  • Niewielki wybór zajęć pozalekcyjnych
  • Brak innych organizacji harcerskich na terenie działania jednostki

Zagrożenia (zewnętrzne, negatywne)

 • Harcerska struktura
  • Brak wsparcia ze strony Hufca – nie działają namiestnictwa/zespół programowy
  • Brak jednostki niższej grupy wiekowej przekazująca zuchy/ harcerzy
  • Brak jednostki wyższej grupy wiekowej, gdzie przekazujemy zuchy/harcerzy
 • Otoczenie publiczne i prywatne
  • Negatywny stosunek dyrekcji szkoły/miasta do harcerzy – brak możliwości korzystania z urządzeń i infrastruktury
  • Brak przyjaznej prasy lokalnej
  • Brak możliwości uzyskania harcówki
  • Brak możliwości uzyskania pieniędzy od sponsorów, z grantów
 • Inne
  • Duży wybór zajęć pozalekcyjnych
  • Inna organizacja harcerska działa na terenie działania jednostki