Start Strefa Drużynowego Organizacja imprezy

Organizacja imprezy

Co powinien zawierać regulamin?

  • Informacje o organizatorach imprezy – hufiec, poszczególne jednostki lub zespoły
  • Sztab imprezy – należy pamiętać o wydzieleniu funkcji komendanta, skarbnika i programowca
  • Koszt imprezy – ile wynosi wpisowe od uczestnika, a ile od opiekuna, do kiedy należy wpłacić wpisowe i w jaki sposób, co wliczone jest w koszt uczestnictwa
  • Warunki uczestnictwa – co jest konieczne, aby zakwalifikować patrol do uczestnictwa w imprezie, wymogiem koniecznym jest regulaminowe opłacenie składek członkowskich
  • Zgłoszenia – w jakiej formie należy się zgłosić, jaki jest termin zgłoszeń, wytyczne co do wielkości patrolu
  • Ramowy program imprezy
  • Wyposażenie uczestnika i patrolu

Forma regulaminu jest dowolna, ważne aby zawierał wszystkie wymagane informacje. Regulaminy należy wysłać do zatwierdzenia na adres mailowy program@nowysacz.zhp.pl. Aby zatwierdzić imprezę poza regulaminem należy przesłać również preliminarz imprezy.

Po zakończeniu imprezy

Po zakończonej imprezie komendant i skarbnik zobligowani są do dostarczenia raportu organizatora oraz szczegółowego rozliczenia wyjazdu. Raport organizatora należy wydrukować, wypełnić ręcznie i podpisać, a jego skan przesłać na adres program@nowysacz.zhp.pl.

Szablony dokumentów

Preliminarz imprezy

 

Raport organizatora