Sprawności zuchowe

Sprawności zespołowe
Zespołowe zdobywanie sprawności to aktywne uczestnictwo w zabawach gromady.  Zdobywanie sprawności służy ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień zuchów, uczy rzetelności w zabawie, umożliwia poznanie otaczającego świata i ćwiczenie pożytecznych w życiu umiejętności. Program sprawności zdobywanej zespołowo to zbiór pomysłów do zabaw z zuchami.
BajkowePrzyrodnicze

Mowgli – karta sprawności

Musicie zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie wielu gier i zabaw kształcących zmysły. Program sprawności wykorzystuje fabułę „Księgi dżungli” R. Kiplinga, z niej można czerpać pomysły na przygody i obrzędowość (np. ważne spotkania odbywać pod Skałą Rady).

Ekoludek – karta sprawności

Sprawność „ekoludka” to szereg wypraw badawczych (detektywistycznych), w trakcie których warto sprawdzić, czy w regionie jest dostateczna ilość wody dla roślin i ludzi, czy produkcja rolnictwa zaspokaja zapotrzebowanie na żywność. Przed wyprawami zuchy mogą wykonać tajne znaczki zielonych detektywów. Mottem dla zabawy, śledzenia i odkrywania może być hasło „W przyrodzie nic nie ginie”

Przyrodnik – karta sprawności

Zuch „przyrodnik” jest spostrzegawczy, cierpliwy, wytrwały i ciekawski, chce poznać otaczającą go naturę, bada faunę i florę oraz zjawiska zachodzące w wodzie, powietrzu i na ziemi. W ramach cyklu sprawnościowego zaproponujemy ćwiczenia, które pozwolą dostrzec osobliwości przyrodnicze − niech zuchy wyszukują i obserwują. Obserwacje przyrodnicze prowadzimy jako odkrywanie tajemnic, wymagające skupienia, ciszy i spostrzegawczości.


Sprawności indywidualne
Indywidualne zdobywanie sprawności to samodzielne podejmowanie działań w określonej dziedzinie. Program sprawności zdobywanej indywidualnie to zbiór proponowanych działań do samodzielnej realizacji przez zucha
Przyrodnicze

Zielarz – karta sprawności

Zuch „zielarz” potrafi rozpoznać wiele roślin. Wie, kiedy zbiera się poszczególne zioła, jak się je suszy i przechowuje. Jeśli drużynowy nie zna się na ziołach, kontrolę nad zdobywaniem sprawności musi powierzyć specjaliście.

Przygotowane karty sprawności zespołowych i indywidualnych to te, które proponujemy do realizacji podczas „Roku bohaterów”, będą one aktualizowane na bieżąco. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyśmy utworzyli dla Was karty innych sprawności – napiszcie do nas na adres program@nowysacz.zhp.pl i podajcie nazwę sprawności – z chęcią przygotujemy dla Was taką kartę i dorzucimy do zbioru.