Sprawności harcerskie

Sprawności harcerskie
Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerka lub harcerz potrafi posłużyć się w razie potrzeby. Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia. Służy budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożliwia przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności, uczy zaradności i rzetelności w działaniu. Zdobyte sprawności wskazują, że harcerka lub harcerz posiada wiedzę i umiejętności z pewnej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Karty sprawności zalecamy drukować w formacie A5 – są wtedy czytelne i dają możliwość sporządzania potwierdzeń w odpowiednich polach. Karty sprawności przygotowywane i aktualizowane są w oparciu o propozycję „Rok bohaterów”, jeżeli jednak potrzebujecie innych kart sprawności prześlijcie informację z nazwą sprawności na adres program@nowysacz.zhp.pl – przygotujemy je dla Was i zamieścimy tutaj 🙂