Start Strefa Drużynowego Instrumenty metodyczne

Instrumenty metodyczne

Instrumenty metodyczne to narzędzia, których używamy w organizacji, żeby się rozwijać. Instrumenty metodyczne możemy podzielić na realizowane zespołowe (zadania zespołowe, projekty starszoharcerskie, znaki służb) i indywidualnie (stopnie/gwiazdki, sprawności, próba zucha/próba harcerza/próba wędrownicza). Do każdego z pionów metodycznych przypisane są inne instrumenty odpowiadające na jego charakterystykę:

Zuchy:

 • Sprawności zespołowe
 • Sprawności indywidualne
 • Próba zucha
 • Gwiazdki zuchowe

Harcerze:

 • Sprawności (* i **)
 • Próba harcerza
 • Stopnie (ochotniczka/młodzik, tropicielka/wywiadowca)
 • Zadania zespołowe

Harcerze starsi:

 • Sprawności (** i ***)
 • Próba harcerza
 • Stopnie (pionierka/odkrywca, samarytanka/ćwik)
 • Projekty starszoharcerskie

Wędrownicy:

 • Sprawności (*** i mistrzowskie)
 • Próba harcerza
 • próba wędrownicza
 • Stopnie (HO, HR)
 • Znaki służb