Druhowie są wśród nas

UDOSTĘPNIJ
/
43

Druhowie są wśród nas!

Są wśród nas ludzie, którym śnieg, czy deszcz, czy słońce nie straszne i są w każdej chwili gotowi odłożyć na bok sprawy życia codziennego, i wyruszyć nieść pomoc.
Pogoda lubi płatać figle. Do niedawna można było w ciemno twierdzić, ze kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy❄, trochę lata. Z kolei od niedawna zjawiska atmosferyczne zaskakują nas niemal każdego dnia.
Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami unikatowymi w skali całego świata, a także są gotowe 24/7, aby nieść pomoc.
Zapraszamy na wywiad z Druhem Jakubem Nalepą, będącym na co dzień strażakiem ochotnikiem oraz harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego.
🎙 Czy ruch skautowy/harcerski podobny jest do służby w OSP?
💬 Obydwa ruchy to wolontariat i chęć niesienia pomocy bliźniemu, jest to główne podobieństwo tych dwóch organizacji. Związek Harcerstwa Polskiego skupia się głównie na rozwijaniu i wychowaniu młodego człowieka lecz także angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi np. poprzez działalność Harcerskich Klubów/Grup Ratowniczych. Ochotnicze Straże Pożarne natomiast jako główną misję przyjmują ratowanie zagrożonego życia i mienia ludzkiego niezależnie od formy zagrożenia. W obecnych czasach straż pożarna wyjeżdża nie tylko do pożarów lecz także do wypadków, zalań, pomocy zespołom ratownictwa medycznego, czy jak to ma miejsce w obecnej rzeczywistości organizuje i zabezpiecza punkty szczepień oraz dezynfekuje miejsca publiczne.
🎙 Jak wygląda na co dzień służba w OSP?
💬 Nie łatwo odpowiedzieć na to pytanie gdyż w OSP nie ma określonych godzin pracy czy grafiku dyżurów. W zasadzie każdą codzienną czynność może przerwać alarm. Często w ramach wolnego czasu spotykamy się na szkoleniach czy ćwiczeniach lub w ramach tak zwanych dni gospodarczych, gdzie dbamy o sprzęt i remizę.
🎙 Jak często druhowie z OSP wyruszają nieść pomoc?
💬 Myślę, że jest to sprawa indywidualna każdej jednostki. Jest ona zależna od jej położenia, wyposażenia czy przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego lub Kompani Odwodowych. Moja jednostka od początku roku do końca lipca zanotowała 50 wyjazdów do różnych zdarzeń.
🎙 Są sytuacje do których OSP nie jest dysponowane do działań?
💬 Nie, działamy na równi z Państwową Strażą Pożarną i wykonujemy te same zadania. Świadczyć może o tym ten sam napis na plecach ubrania bojowego.
🎙 Mówi się, że swojego Przyrzeczenia Harcerskiego się nie zapomina. Pamiętasz jak wyglądała Twoja pierwsza akcja w OSP?
💬 Może głupio to zabrzmi ale nie, nie pamiętam. Sądzę że była to jakaś mało spektakularna akcja.
🎙 W ostatnim czasie mówiąc kolokwialnie pogoda nas nie rozpieszczała. Jak ten czas upłynął dla strażaków?
💬 W minionych tygodniach nasze okolice nawiedzały ulewne deszcze czy mocne wiatry. We wszystkich tych wydarzeniach pomoc niosła straż pożarna. Działania polegały głównie na zabezpieczaniu zerwanych dachów, usuwaniu powalonych drzew, wypompowywaniu wody z pomieszczeń czy dowozie oraz układaniu worków z pisakiem. Nie ulega wątpliwości, że są to akcje trudne, ponieważ trwają nie raz po kilkadziesiąt godzin, w deszczu i błocie. Zastęp wyjeżdżający na adres po zakończeniu działań dostawał kolejne kilkadziesiąt adresów, z których każdy wcześniej czy później trzeba odwiedzić i udzielić pomocy. I tak wyjeżdżając wieczorem wracaliśmy do domów popołudniu dnia następnego.
🎙 Czy wiedza wyciągnięta z harcerstwa pomaga w byciu strażakiem i odwrotnie?
💬 Wiedza wyciągnięta z harcerstwa pomaga przy akcjach w trudnym terenie gdzie potrzebna jest dobra orientacja i znajomość terenu, natomiast wiedza zdobyta jako strażak – ratownik (bo tak fachowo określa się „strażaka”) pomaga skutecznie zabezpieczać różne imprezy harcerskie, a także analizować ryzyko, które na danej imprezie może wystąpić. Jeśli zaistniała by konieczność na przykład ewakuacji imprezy czy udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy to strażak obecny na takiej imprezie jest nieoceniony. Ważne jest to, że strażacy posiadają duże doświadczenie w różnych sytuacjach i mogą działać w wielu przypadkach skuteczniej niż ratownicy Harcerskich Klubów Ratowniczych, pielęgniarki, pomoc medyczna, czy inne osoby po kursie pierwszej pomocy, ponieważ bagaż doświadczeń jest nieoceniony w wielu sytuacjach. Ponadto wiedza na temat postępowania w razie zagrożenia i przekazanie kluczowych informacji do służb może być bardzo istotne w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
🎙 A jak to wygląda w praktyce?
💬 Dobrym przykładem współpracy tych dwóch organizacji był czerwcowy Zlot w Poszukiwaniu Pierścienia św. Kingi w Starym Sączu. Na imprezie obecnych było cały czas 2 strażaków pełniących dyżur i utrzymujących łączność ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu. Stacjonowali oni wraz z harcerzami pełniącymi funkcję Ratowników ZHP w punkcie medycznym, który jest na wyposażeniu mojej jednostki, a dodatkowo na kluczowe momenty dysponowany był zastęp OSP ze Starego Sącza.
🎙 W jaki sposób bycie strażakiem różni się od bycia „zwykłym” człowiekiem?
💬 W zasadzie trudno znaleźć różnice, ale na pewno ważne jest to, że strażacy są wyszkoleni w podejmowaniu różnych działań. Pozwala to na skuteczniejszą pomoc oraz podejmowanie decyzji, które mogą przyczynić się to uratowania życia czy mienia.