Żałoba

UDOSTĘPNIJ
/
256
Rozkaz L. 10 / 2020
„Miarą człowieka jest pustka
jaką zostawia w sercach najbliższych
swoim odejściem.”
Druhny i Druhowie,
z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem. W dniu 29 października
2020 roku, w wieku 71 lat na wieczną wartę odszedł druh hm. Krzysztof Klimek, członek Kręgu
Seniorów „Szumiący Bór”, przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca w latach 2015-2019.
Druh Krzysztof do końca wypełniał słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim
pełniąc służbę, wychowując kolejne pokolenia Polaków. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do
działania, a przede wszystkim dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy
postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.
Druhny i Druhowie!
Zarządzam żałobę na terenie Hufca ZHP Nowy Sącz od 29 października 2020 r. do 7 listopada
2020 r. włącznie. Sztandar hufca, sztandary i proporce drużyn polecam przepasać kirem,
a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.
Czuwaj!
Komendantka Hufca ZHP Nowy Sącz
hm. Justyna Blukacz